Monthly Archive: אוקטובר 2015

מדוע ילדים צרפתים סובלים פחות מ- ADHD

ילדים צרפתיים לא זקוקים לתרופות על מנת לשלוט בהתנהגותם! מאת: מרילין וודג' Ph. D בארצות הברית, כ-9% מהילדים בגילאי בית הספר, אובחנו כסובלים מ- ADHD ומטופלים בתרופות בהתאם. בצרפת, לעומת זאת, אחוז הילדים המאובחנים ומטופלים בתרופות , נמוך מ- 5%….
Read more